Jak i czy powiedzieć dziadkom naszego dziecka NIE! Nie zgadzam się! Mam inne zdanie! Uszanujcie to!

Odwieczny konflikt w relacjach rodzice – dziadkowie. To się chyba nigdy nie zmieni. My rodzice mamy swój plan i swoje wizje na wychowanie dziecka, jednak zupełnie nie pokrywa się to z tym, co pragną dla naszego malucha jego dziadkowie. Dlaczego tak się dzieje? Czy wypowiadając słowa nie zgadzam się, wchodzimy z naszymi rodzicami na ścieżkę wojenną?

Oczywiście, ilu ludzi, tyle też sytuacji. Zdarzają się dziadkowie, którzy potrafią pomagać w wychowywaniu wnuka, zupełnie nie odbiegając od wizji rodziców. Większość jednak dziadków traktuje owe wnuki zupełnie inaczej, niż oczekiwaliby od nich jego rodzice. I co możemy w takiej sytuacji zrobić? Oczywiście rozmawiać. Wiadomym jest fakt, iż mawia się, że to rodzice są od wychowywania, dziadkowie od rozpieszczania. Oczywiście można się z tym zgodzić, jednak we wszystkim są pewne granice. Nie może bowiem być tak, że rodzic zabrania, dziadek lub babcia pozwala. Nie może być tak, że rodzice mają takie zasady, a dziadkowie zupełnie w inny sposób zachowują się wobec dziecka. Jak bowiem ono ma wtedy funkcjonować? Jak ma wiedzieć, co jest dobre, a co złe? Jak ma odróżniać te właściwe zachowania, od tych niestosownych? W relacjach rodzice- dziadkowie powinna być spójność. Należy rozmawiać, na co można sobie pozwalać, a na co nie. Jeśli rodzice mają zasadę, ze w domu dzień słodkości jest tylko jeden raz w tygodniu, to dziadkowie powinni się do tego dostosować. Jeśli rodzice wychowują dziecko według pewnego wzorca, dziadkowie powinni również się tego trzymać. Słowa nie zgadzam się nie są tutaj niczym złym. To rodzice są najważniejsi i to oni podejmują najważniejsze decyzje. Będąc dziadkami, nie można podważać zdania rodziców, nie można wyśmiewać, krytykować. Oczywiście można rozmawiać, sugerować, jeśli coś wydaje się być nie w porządku, ale zawsze należy robić wszystko, by dążyć do jednego, określonego kompromisu, który ma na celu dać dziecku to, co najlepsze i najbardziej właściwe.

Na pewne rzeczy można przymknąć oko, jeśli dziadkowie chcą sprawić wnukom przyjemność, ale należy pamiętać zawsze o tym, że dobro dziecka jest najważniejsze i jeśli ma wyrosnąć na mądrego, rozsądnego człowieka, należy wychowywać je według JEDNEGO, określonego planu.