Savoir-vivre a życzenia

Kiedy warto złożyć życzenia rodzicom nowonarodzonego dziecka? Jak uhonorować solenizanta? Co kupić nowożeńcom na nowa drogę życia? To tylko kilka wątpliwości z którymi borykamy się w codziennym życiu, a które można łatwo rozwiać sięgając do kanonu zasad dobrego wychowania.

Zbiór zasad i norm dotyczących dobrych manier, obowiązujący w krajach europejskich, zawdzięczamy różnym kulturom wpływającym przez wieki zarówno na nasze życie, jak i obyczaje. Najbardziej odczuwalne było oddziaływanie cywilizacji greckiej, która wprowadziła zasadę elastyczności oraz pojęcia umiaru i grzeczności, znane nam do dziś. Pamiętać jednak należy, że prawdziwa grzeczność, nie ogranicza się do zbioru reguł stworzonych po to, by dodać wytworności i ogłady. To również umiejętność traktowania ludzi w naszym otoczeniu w taki sposób, by czuli się komfortowo, to właściwe zachowanie się w określonych sytuacjach.

Urodziny, imieniny

Zwyczaj dawania prezentów jest bardzo stary i występuje w wielu kulturach, ale niezależnie od okazji, akt ten jest wyrazem przyjaźni i szacunku do osoby obdarowanej. Przede wszystkim nie należy kierować się własnymi upodobaniami, ale gustem osoby, dla której ma być przeznaczony prezent. Należy też pamiętać o związku pomiędzy osobą obdarowywaną a wręczającym podarek – niektóre prezenty są odpowiednie wyłącznie dla osób zaprzyjaźnionych (np. perfumy), w pozostałych przypadkach lepsze są upominki nie wymagające znajomości upodobań (np. kwiaty, czekoladki).

Nie tylko wybór prezentu jest ważną kwestią, ale również samo jego wręczanie. Przede wszystkim osoba wręczająca podarek nie powinna go zachwalać, niestosowne są jakiekolwiek aluzje do jego ceny czy wartości. Prezent imieninowy czy urodzinowy powinien być wręczany natychmiast po przyjściu, ociąganie się z prezentem niejako pozbawia go znaczenia. Decydując się na wręczenie kwiatów, należy wybrać bukiet, nie zaś dekorację kwiatową (ta powinna być dostarczana przez posłańca). Jeśli przychodzimy w parze, kwiaty wręcza zawsze mężczyzna. Bukiet należy wręczyć kwiatami do góry, wcześniej odwijając go z papieru, jeśli osłona nie stanowi elementu kompozycji. Kwiaty trzymamy w lewej ręce, składamy życzenia, przekładamy do prawej ręki i wręczamy.

Składając życzenia pamiętajmy, że najlepszą formą jest bezpośredni kontakt. Niestety często nie mamy możliwości zjawić się osobiście, warto wówczas zdecydować się na życzenia telefoniczne czy specjalne kartki urodzinowe bądź imieninowe. Korzystając z telefonicznej formy pamiętajmy, by nie dzwonić w porze posiłków, głównego wydania wiadomości czy ważnych (szczególnie dla solenizanta) wydarzeń sportowych. Do osób starszych nie powinno się również dzwonić po godzinie 20.

W dobie technologii mobilnych i Internetu, coraz częściej decydujemy się na złożenie życzeń mailowo, SMS-ami, na Facebooku. Trudno jest poddać krytyce ten środek przekazu, jednak pamiętajmy, by do gotowych życzeń oferowanych przez różne serwisy dopisać choć kilka słów od siebie.

Ślub

Ślub jest nie tylko piękną uroczystością, wyrazem pragnienia wspólnego życia, ale również okazją do popełnienia wielu fauxpas, w tym tych, związanych z życzeniami dla młodej pary i prezentami dla nowożeńców.

O zachowaniu tych zaproszonych osób, które nie zjawiły się na uroczystości nie uprzedzając o tym fakcie, nie warto nawet pisać – jest ono wyrazem braku szacunku wobec pary młodej, ale i bezmyślności (wszak młodzi ponoszą pewne koszta). W przypadku, kiedy ze względów zdrowotnych czy z innych przyczyn nie możemy być na ślubie obecni, należy poinformować o tym młodą parę, wysyłając podziękowania za zaproszenie, wraz z życzeniami dla przyszłych małżonków.

Wszyscy bliscy lub dalsi przyjaciele, znajomi, współpracownicy, powinni wręczyć prezent, oczywiście uwzględniając swoje możliwości finansowe. Dobrym rozwiązaniem jest wspólny podarek, dzięki temu może on być cenniejszy. Często narzeczeni sporządzają listę prezentów, na którą składają się zwykle przedmioty, które służyć im będą we wspólnym gospodarstwie domowym. Lista ta jest pozostawiana w sklepie bądź też jej dystrybucją zajmuje się drużba lub druhna. Pozwala to uniknąć powielania się prezentów, dostosować wydatki do swoich możliwości, zaś dla młodej pary jest gwarancją otrzymania niezbędnych rzeczy. Do zakupionego prezentu należy dołączyć wizytówkę z życzeniami.

Gratulacje dla młodej pary są składane po skończonej ceremonii i podpisaniu aktu ślubu. Często kolejka gości jest bardzo długa, dlatego też życzenia i uściski należy skracać do minimum. Krótkie powinny być również ewentualne toasty – kilka prostych słów wystarczy, by wyrazić życzenia pomyślności na nowej drodze życia. Toasty są składane zwykle przez ważne osoby lub członków każdej z rodzin podczas deseru i/lub podawania szampana.

Narodziny dziecka

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu, są narodziny dziecka. W jaki jednak sposób pogratulować rodzicom? Jak wyrazić radość i zainteresowanie noworodkiem? Przede wszystkim należy pamiętać, że poród to ważny moment, przede wszystkim dla matki, Wzruszają ją wszelkie dowody zainteresowania dzieckiem, jednak przede wszystkim należy uszanować potrzebę prywatności oraz konieczność wypoczynku zarówno kobiety, jak i malucha. Po porodzie mama potrzebuje kilka dni na odzyskanie sił oraz na odnalezienie się w nowej roli. Dlatego warto powstrzymać się przed wizytami w szpitalu, ograniczając się do gratulacji i pytań o dziecko, jego wagę i wzrost, bezpośrednio po uzyskaniu narodzinach dziecka. Warto wówczas wyrazić też nadzieję oraz pragnienie poznania nowego członka rodziny. Można już wówczas ustalić termin wizyty zastrzegając, że wolimy poczekać kilka dni, aby świeżo upieczona mama nabrała sił. Zamiast dzwonić z gratulacjami, przyjaciele, współpracownicy i dalsza rodzina mogą również wysłać drobne upominki, które z pewnością sprawią młodym rodzicom radość.

Najbliższa rodzina i przyjaciele, którzy są z rodzicami szczególnie związani, mogą odwiedzić malucha i jego mamę w szpitalu, pamiętając o komforcie kobiety. Dlatego w czasie obchodu lekarskiego, wizyty położnej czy pielęgniarek oraz karmienia, lepiej taktownie wyjść z sali, by nie krępować mamy swoją obecnością. Warto również pamiętać, że wizyta w szpitalu czy w domu nie powinna się przeciągać. Należy ponadto wziąć pod uwagę liczbę osób – w tym samym pokoju nie powinno przebywać więcej niż dwóch, trzech gości.

Narodziny dziecka są okazją nie tylko do gratulacji, ale i do wręczania podarków. Zwyczaj obdarowywania noworodka jest bardzo stary i występuje w wielu kulturach. Osoby obdarowujące przynoszą drobne prezenty, wyrażające szczęście z powodu przyjścia na świat malucha, a także pozwalają skompletować wyprawkę. Warto bezpośrednio spytać rodziców, co jest dziecku potrzebne, a jeśli kupujemy prezent z własnej inicjatywy, unikajmy obdarowywania dziecka zabawkami o dużych rozmiarach (na przykład olbrzymimi maskotkami). Znacznie lepiej kupić ubranko albo rzecz, która przyda się dziecku za kilka tygodni.

Nie tylko narodziny dziecka są powodem do szczególnej radości – jest nim również przybycie dziecka adoptowanego. Niestety w niektórych środowiskach adopcja do dziś jest tematem tabu, otacza ją aura tajemnicy. Tymczasem pojawienie się dziecka adoptowanego, jest okazją do wyrażania radości z tego powodu, złożenia gratulacji i okazania zainteresowania dzieckiem. Jeśli rodzice poinformują o adopcji, należy złożyć im gratulacje osobiście lub przez telefon. W przypadku noworodka, wizyty mogą odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku biologicznego dziecka, ale jeśli zostaną zaadoptowane starsze dzieci, warto wstrzymać się kilka dni, aby mogły się one odnaleźć w nowym środowisku i poczuć bezpiecznie. Najbliżsi mogą przynieść jakiś prezent, który pomoże rodzicom zgromadzić niezbędne rzeczy dla dziecka, warto również podarować coś samemu dziecku.

 W ostatnich kilkudziesięciu latach doszło do przemian obyczajowych, często nawet określanych mianem „rewolucji obyczajowej”. Nastąpił zanik wielu tradycyjnych form obyczajowych, dokonało się uproszczenie i unifikacja norm, dozwolone są pewne zachowania, które jeszcze kilka lat temu były niedopuszczalne. Pamiętajmy jednak, że pożytki wynikające ze znajomości zasad savoir-vivre`u są niepodważalne, a niezależnie od sytuacji, zachowanie pełne szacunku będzie zawsze docenione.